Algemene voorwaarden

1. Gebruik van geüploade foto's

Alle foto's die zijn geüpload op de platformen van model-agency.online mogen gebruikt worden op elk platform van model-agency.online in elke vorm die de organisatie wenselijk vindt. Is een foto ten onrechte gebruikt en valt dit buiten de voorwaarden van de platformen van model-agency.online, dan kan hier contact over worden opgenomen door middel van het contactformulier op een van de websites van model-agancy.online. Vermeld hierbij om welke foto het gaat, op welke pagina deze wordt gebruikt en wat de reden zou zijn van een onterechte publicatie. Mist een van deze onderdelen, dan kunnen wij hier niet verder over corresponderen.

2. Fotogebruik buiten onze platformen

Als uw foto's ergens anders te zien zijn dan de platformen van model-agency.online, dan is model-agency.online hier niet voor aansprakelijk en zal model-agency.online hier ook niet verder over corresponderen met de betrokken partijen. Alle foto’s die worden gepubliceerd op een van de platformen van model-agency.online zijn voorzien van metadata en een watermerk. Hierbij geven wij zichtbaar en onzichtbaar kenbaar dat het beeldmateriaal aan model-agency.online toebehoort.

3. Fotocontroles

Foto’s die worden gebruikt als avatar/schermafbeelding, als cover voor fotoalbums, in publieke fotoalbums, op de wall en in publieke dagboeken worden gecontroleerd op naaktheid, ongepaste uitingen en echtheid. De organisatie van model-agency.online behoudt zich dan ook het recht om elke afbeelding af te keuren en te verwijderen zonder verdere toelichting of communicatie over de beslissing. Dit kan ook foto's betreffen die op privé of op verborgen staan.

4. Portretrecht

Afbeeldingen die worden geüpload naar een platform van model-agency.online mogen door model-agency.online te allen tijde worden weergegeven op de platformen van model-agency.online. Hierbij staat de persoon de portret- en auteursrechten af aan de organisatie van model-agency.online. Als een gebruiker de afbeelding van het platform verwijdert, zijn de portret- en auteursrechten weer in de handen van de persoon die de afbeelding heeft geüpload. Voor foto's die zijn gebruikt voor promotiedoeleinden en buiten het profiel van de gebruiker stelt de organisatie een apart contract op voor gebruik na verwijdering van de foto.

5. Gebruik van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens aangegeven bij model-agency.online mogen door de organisatie van model-agency.online worden gebruikt op de platformen van model-agency.online. Deze persoonsgegevens zullen nooit gedeeld worden met andere gebruikers van het platform. De organisatie slaat persoonsgegevens versleuteld op in de databases die alleen in beheer zijn van de organisatie van model-agency.online. De organisatie van model-agency.online behoudt zich wel het recht om persoonsgegevens te delen met andere projecten binnen de organisatie van model-agency.online. Deze organisaties kunnen volledig of gedeeltelijk in beheer zijn van de organisatie van model-agency.online of een dochteronderneming zijn van de holding van de organisatie van model-agency.online

6. Gebruik van adresgegevens

Bij het doorgeven van adresgegevens mogen de organisatie, de partners van de organisatie en de holding en dochterondernemingen van de holding van model-agency.online de gegevens gebruiken en verwerken ter doelstelling om u te voorzien van de juiste rechtmatige gegevens over door u gedane bestellingen of voor bestellingen gedaan door andere leden van een van de platformen van suagerdating.online, de partners van model-agency.online of de holding en de dochterondernemingen van model-agency.online. Om uw privacy te waarborgen hebben wij met alle partners van de organisatie van model-agency.online en de holding en de dochterondernemingen van de holding van model-agency.online een geheimhoudingsverklaring waarin duidelijk staat opgenomen waarvoor de partner of de holding of dochterondernemingen van de holding van model-agency.online het adres mag gebruiken. De organisatie zal uw adresgegevens dan ook nooit geven aan andere leden van welk platform dan ook binnen de organisatie, de partners van de organisatie of de holding of dochterondernemingen van de holding van model-agency.online. Bij het verwijderen van uw adresgegevens komt ook het gebruik van het adres bij onze partners en de holding en de dochterondernemingen van model-agancy.online te vervallen. De organisatie van model-agency.online behoudt zich wel het recht voor om tot 6 maanden na opgeven van uw adres uw adresgegevens te bewaren binnen back-ups.

7. MO financial services

MO financial services verzorgt namens model-agency.online de betalingen binnen de platformen van model-agency.online. Zij hebben het recht hierbij uw persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de betalingen tot stand te brengen. Betalingen gedaan via MO financial services zullen niet te herleiden zijn naar de diensten van model-agency.online en zullen alleen plaatsvinden binnen beveiligde omgevingen in samenwerking met Mollie, die de uiteindelijke betaling voor MO financial services verricht.

8. Mollie

Mollie is de betalingsprovider van MO financial services en onderdeel van Stichting Mollie payments. Mollie is bekend onder de incassant ID NL08ZZZ502057730000. Meer informatie over Mollie kunt u vinden op de website van Mollie: https://www.mollie.com

9. Teruggaven

Als u een abonnement hebt afgesloten op een van de platformen van model-agency.online bent u akkoord gegaan met een betaling voor de service van een van de platformen van model-agency.online. Het abonnement is op te zeggen voor elke twintigste van de maand. Teruggave over de laatste maand kan alleen op schriftelijk verzoek via het contactformulier op de website van het desbetreffende platform van model-agency.online. Verzoek voor een terugbetaling ouder dan 30 dagen is helaas niet mogelijk en zal ook niet worden herkend als er enige activiteit is verricht op het desbetreffende platform van model-agency.online. Activiteiten zijn: het uploaden van een avatar, het plaatsen van een bericht op een wall, een reactie op een wall post, chatten met andere gebruikers van de platformen van model-agency.online, het uploaden van een afbeelding en/of een entry in een dagboek. Als een of meerdere activiteiten zijn uitgevoerd zien wij dit als gebruik van het platform en behoudt de organisatie van model-agency.online zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren.

10. Abonnement beëindigen

Elk afgesloten abonnement bij een van de platformen van model-agency.online kan voor de twintigste van de maand worden beëindigd via het persoonlijke dashboard dat u direct te zien krijgt na het inloggen. Beëindiging van het abonnement op welke andere wijze dan ook op een van de platformen van model-agency.online is niet toegestaan en kunnen juridische gevolgen hebben als de organisatie van model-agency.online hiervoor kiest. Is het niet meer mogelijk om in te loggen en wilt u toch uw abonnement beëindigen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie van model-agency.online via het contactformulier van het desbetreffende platform. Als u contact opneemt, doe dit dan met het gebruikte e-mailadres van het account waarvan u het abonnement wilt beëindigen. Vermeld hierbij duidelijk uw gebruikersnaam en dat u uw abonnement wilt beëindigen. Heeft u meerdere abonnementen lopen op verschillende platformen, dan zult u deze ieder individueel moeten beëindigen.

11. Betalingen

De platformen van model-agency.online maken gebruik van SEPA-incasso, creditcard, iDeal, Bancontact, EPS, Giropay, Przelewy24, Belfius Direct Net betalingen via MO financialservice en Mollie. Als een betaling niet slaagt hoeft de organisatie geen toegang te verlenen tot een van de platformen van model-agency.online of de dienst uit te voeren of product te leveren. Als een SEPA-incasso niet voldaan kan worden kan de organisatie van model-agancy.online zich het recht behouden de gemaakte kosten hiervoor terug te halen bij de gebruiker en alle diensten en producten te stoppen binnen de platformen van model-agency.online. De kosten hiervoor bedragen €15 voor een mislukte SEPA-incasso en €7,50 administratie kosten plus de kosten van het afgesloten abonnement. Als een betaling niet wordt voldaan behoudt de organisatie van model-agency.online zich het recht om een eerste herinnering te sturen met een verhoging van €7,50 en een tweede herinnering met een nieuwe verhoging van €7,50. Bij een derde herinnering wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau die ook weer kosten in rekening brengt. Als u een betaling aangaat verplicht u zich tot een betalingsverplichting bij de organisatie van model-agency.online.

12. Verhoging abonnementskosten

De organisatie van model-agency.online behoudt zich het recht voor om te allen tijden de abonnementskosten minimaal één maand voorafgaand aan de afschrijving te verhogen. Over verhogingen vindt geen verdere communicatie plaats. Eventuele verhogingen van de abonnementskosten van de platformen van model-agency.online kennen geen limiet.

13. Gebruik van contactgegevens

Het doorgeven van persoonlijke contactgegevens is op eigen risico van de gebruiker. Persoonlijke contactgegevens kunnen alleen via onze chat en messenger service worden overgedragen. Het vernoemen van contactgegevens binnen uw profiel is niet toegestaan. Als wij als organisatie het vernoemen van contactgegevens detecteren mogen wij zonder verdere communicatie uw account blokkeren en opheffen.

14. Geschillen

Er kan een geschil geopend worden to 14 dagen na het einde van het contract. Er kunnen alleen geschillen geopend worden over contracten die volledig zijn ingevuld en getekend.[[CompanyName]] zal zorgdragen over het geschil en beide partijen informeren over wat er gaan de is en eventueel als Model Agency een duidelijke oplossing ziet hier naar handelen en een uitspraak over doen. Model Agency kan er ook voor kiezen om het geschil door te zetten naar een juridische instantie. Eventuele kosten zijn hiervoor zijn voor de partij die het geschil hebben geopend en kunnen eventueel verhaald worden bij de partij die niet in het gelijk is gesteld. Model Agency zal voordat er juridische stappen worden genomen hiervan beide partijen op de hoogte stellen. Als het tot juridische conflict komt, kan Model Agency niet aansprakelijk worden gesteld en verloopt het conflict bij Nederlandse wetgeving.

Mocht u een geschil tegen Model Agency willen openen kunt u dit doen via het contact formulier op de website van Model Agency. Wij zullen uw geschil met zorg behandelen en zoeken naar een oplossing. Wij zullen bij een geschil altijd raad vragen bij een jurist om zo volgens de wetgeving te handelen.

15. Wallet

De wallet binnen het platform van Model Agency is vergelijkbaar met het saldo op een bankrekening. Ook wel bekend als een online portemonnee. Vanuit deze wallet kunt u betalingen ontvangen en verrichten binnen het platform Model Agency. Betalingen kunnen buiten de producten van Model Agency is niet mogelijk met uitzondering naar het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Model Agency behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de wallet als het nodig is. Dit is onder andere maar niet uitsluitend: dubble betalingen door systeem fout, uitspraak van een geschil, in verband met wanbetalingen of door een rechtspraak.
Model Agency hoeft voor het aanbrengen van wijzigingen hier niet voorafgaande of achter af de eigenaar van de wallet op de hoogte te stellen.

Het is mogelijk om uw persoonlijke wallet op het platform van Model Agency op te waarderen via het dashboard na het inloggen op de website.

Contact
  • Model Agency
    Tollensstraat 96B
    3035 NM Rotterdam
    Nederland
  • +31 (0)10 307 68 49
  • info@model-agency.online
Kies je taal
Onze social media
Betaalmethodes
Feedback geven

Hoe is je ervaring?

Geef hieronder je feedback. Alvast bedankt!

0/250